Nguồn : https://www.youtube.com/user/ExplodingTNT ● Giúp mình đạt 5000 subscribers : https://www.youtube.com/channel/UCZDQo5pVO_FJ47qUBM5DHJw?sub_confirmation=1 Nếu thích hãy like và subscribe cho mình để mình có thêm động lực làm video nhé cảm ơn trước 🙂
**PLEASE SHARE** Subscribe, like, and comment down below
Kid in a mechanic shop with high pressure compresser and his fidget spinner exploded!!!!!!
Fidget spinner blows up after spinning WAY too fast.